Förföljda journalister i exil 2011

Tirdad Arshani


persiran.se | Tue, 21.06.2011, 7:59
sammanfattning av en rapport från Committee to Protect Journalists, CPJ

CPJ släppte sin årliga kartläggning av journalister i exil för att markera den internationella flyktingdagen, den 20 juni. CPJ: s undersökning omfattar endast de journalister som flytt på grund av arbetsrelaterade förföljelser, som stannat kvar i exil i minst tre månader och vars nuvarande vistelseort och aktiviteter är kända. Den omfattar inte de många journalister och mediearbetare som lämnade sina länder för professionella eller ekonomiska möjligheter, de som lämnade sina länder på grund av allmänna våldsamheter eller de som var förföljda för andra verksamheter än journalistik, såsom politisk aktivism.
Iran och Kuba tvingade minst 18 journalister att fly från sina hem under det senaste året. Nästan 70 journalister tvingades i exil under de senaste 12 månaderna i världen. Mer än hälften kommer från Iran och Kuba som beskrivs av CPJ som två av världens mest repressiva stater. Iran har utfört ett massivt angrepp mot den oberoende pressen under de senaste två åren, och Kuba har frigivit journalister från fängelse bara för att tvinga dem att lämna sitt hemland.
Fängelsedomar eller hot om fängelsestraff var den främsta orsaken till att journalister lämnade sina hemländer under den undersökta perioden, juni 2010 – maj 2011. Dessa svarar för 82 procent av fallen. 15 procent flydde efter fysiska angrepp eller hot om våld. Långvariga trakasserier, ständiga förhör eller övervakning tvingade 3 procent av dessa journalister att lämna sina länder.
Minst 649 journalister har, inför våld, fängslanden och trakasserier, gått i exil över hela världen sedan 2001. Det stora flertalet, cirka 91 procent, har inte kunnat återvända hem. Fem länder, Etiopien, Iran, Somalia, Irak och Zimbabwe, står för nästan hälften av det totala antalet journalister som fördrivits från sina länder under det senaste decenniet.
Iran toppar listan över länder som tvingar journalister i exil för andra året i rad. Den iranska regeringen fortsatte sitt angrepp mot yttrandefriheten som intensifierades efter det omtvistade presidentvalet 2009. CPJ: s undersökning visar att minst 29 iranska redaktörer, reportrar och fotografer flytt landet år 2010. CPJ uppskattar totala antalet journalister som flytt Iran under de senaste 10 åren till 66. Enligt CPJ ligger Iran på tredjeplats i världen efter Etiopien och Somalia.
CPJ: s undersökning visar också att ovanligt många journalister tvingats att flytta inom sina egna länder under de senaste 12 månaderna
CPJ betonar i sin rapport de enorma svårigheter som väntar de flyende journalisterna när det gäller att lyckas få visum och uppehållstillstånd och att hitta någon lämplig sysselsättning. Att bosätta sig i ett nytt land är ofta bara början på kampen. Svårigheterna är oerhörda i ett nytt land utan familj och socialanätverk, obetydligt ekonomiskt stöd och dåliga sysselsättningsmöjligheter. För hundratals journalister kan de juridiska hindren, skillnaderna i språk och svårigheterna när det gäller att få ett arbete vara professionellt förödande. CPJ långsiktiga forskning visar att endast cirka 22 procent av journalister som har varit i exil är engagerade i media-arbete idag, totalt 461 journalister har varit tvungna att söka arbete utanför sitt yrkesområde.


Bookmark and Share