Fängslade journalister i världen 2011

Farid Sardaha


persiran.se | Thu, 08.12.2011, 22:44

Ur en rapport från Committee to protect jounalists (CPJ)
Fängslanden ökar över hela världen, och Iran är värstIran är världens största fängelse för journalister, med 42 journalister bakom galler. Myndigheternas nya omfattande kampanj mot pressen och mot journalisterna började efter landets omtvistade presidentval för mer än två år sedan. Eritrea, Kina, Burma, Vietnam, Syrien och Turkiet rankas också bland världens värsta Journalistfientliga länder.
Mellanöstern och Nordafrika, står för nästan 45 procent av världens totala fängslade journalister.
Sedan 2009 års presidentval i Iran som följdes av betydande protester i landet har omfattande arresteringar och fängslanden ägt rum. Och när en del av de fängslade journalisterna friges följer nya arresteringar och fängslanden. De journalister som friges, ofta mot borgen på enorma summor, förföljs senare och man utövar kraftiga påtryckningar för att de skall hålla tyst.
"Omfattningen av arresteringar och förhör är enorma och antalet journalister som tvingas betala borgen för att frisläppas är oerhört stor", säger Omid Memarian, en iransk journalist i exil. "Effekten är att många journalister blir tvungna att de befatta sig med kritiska ämnen. Den ständiga rädslan och det oupphörliga påverkar verkligen hur de täcker nyheterna.
Anklagelser för ”statsfientlig verksamhet” som förräderi eller omstörtande verksamhet, eller ”aktiviteter mot nationella intressen” är de vanligaste anklagelserna riktade mot journalister världen över. CPJ:s undersökning visar att minst 79 journalister hölls fängslade för sådana anklagelser.
Men undersökningen 2011 av CPJ visar också en alarmerande ökning av antalet journalister som hålls fängslade utan åtal eller rättssäkerhet. Sextiofem journalister, mer än en tredjedel av dem som sitter i fängelse i världen, hålls i hemliga fängelser utan tillgång till advokater eller till sina familjer. I vissa fall, har vissa länder t.ex. Eritrea, Syrien och Gambia förnekat själva existensen av fängslade journalister. Rapporter om misshandel och tortyr är vanliga i dessa fall. Obekräftade rapporter har identifierat minst sex journalister som dött av misshandel i fängelser.
Att fängsla journalister utan åtal utövas oftast av regeringen i Eritrea, världens näst värsta journalistfångvaktare efter Iran, med 28 journalister bakom galler. Många har suttit i fängelse i mer än ett decennium, men inte en enda eritreansk fånge någonsin varit offentligt anklagad för ett brott. En av de fängslade är den svensk-eritreanska journalisten Dawit Isaac, som har hållits fängslad sedan regeringen i Eritrea förbjöd landets oberoende press 2001.
I flera länder har myndigheterna riktat sina angrepp mot journalister som bevakar marginaliserade etniska grupper. Ingenstans är detta tydligare än i Kina, där regeringen har hänsynslöst slagit ned på journalister och författare som velat ge röst åt landets tibetanska och uiguriska minoritetsgrupper. Sjutton av de 27 journalister fängslade i Kina tillhör förtryckta etniska grupper.
Antalet journalister som fängslats i Mellanöstern och Nordafrika ökade med cirka 50 procent jämfört med år 2010. Ökningen kom inte bara i länder som Syrien, där en repressiv regim fängslade åtta journalister i ett desperat försök att behålla makten genom att undertrycka oberoende rapportering. Fängslanden rapporterades även i ett stabilt land som Turkiet, som höll åtta journalister när CPJ genomfört sin undersökning.
CPJ: s lista över de fängslade journalisterna i världen är en ögonblicksbild natten till 1 december 2011. Den omfattar inte de många journalister som fängslades och släpptes under året. Redogörelsen för dessa fall finns på http://www.cpj.org.
Journalister som antingen försvinner eller bortförs av icke statliga grupper såsom kriminella gäng eller militanta grupper ingår inte i redovisningen. Deras fall klassificeras som " saknas "eller" kidnappade ".


Bookmark and Share