| MEDIA | 

Redaktion

● Mehrdad Sahba
● Shahram Farzanehfar
● Taher Sadigh, Chefredaktör
och ansvarig utgivare

Kontakta perSIran: [email protected]Taher Sadigh

Reflektioner över journalistik
Journalist i Public-service. Grundläggande förutsättningar
image

Journalistik kan bedrivas med olika motiv. Den kan vara inriktad på att informera eller desinformera. Därför är det nödvändigt att klargöra vilken typ av journalistik vi talar om när vi beskriver de grundläggande förutsättningarna för den journalistiska verksamheten.
Utgångspunkten för den här korta framställningen är att journalisten ska vara saklig, opartisk och ”allsidig”. Och att det man förmedlar som journalist ska vara betydelsefullt med hänsyn till mottagarens behov och begripligt med hänsyn till mottagarens kompetens.

”Mångfaldsbråk” på Sveriges radio
image

2014-11-11
För drygt en vecka sedan utbröt en häftig debatt på Sveriges radio om bristen på mångfald som mest handlade om att SR inte i tillräcklig utsträckning rekryterar journalister ur andra grupper än etniska svenskar.
Här följer en intervju om problemet med Peter O Nilsson, chef för kulturområdet på Sveriges radio, i tidningen Journalisten som publicerades den 4 nov. Peter O Nilsson kommenterar för Journalisten mångfaldsdebatten. Han anser att man har skaffat sig en probleminsikt och att det finns en rörelse framåt för att öka mångfalden på SR

Taher Sadigh

Medieinstitutioner, finansiering och demokrati
image


GRUNDLÄGGANDE REFLEKTIONER MED ANLEDNING AV DE PÅGÅENDE DISKUSSIONERNA OM FINANSIERINGEN AV PUBLIC SERVICE I SVERIGEKännetecknande för Public service medier är opartiskhet, saklighet och ”allsidighet” som bäst kan förverkligas i mediaorganisationer som inte är beroende av reklam och är fria från löpande statlig styrning, till exempel genom budget.

Farid Sardaha

Fängslade journalister i världen 2011
image

Ur en rapport från Committee to protect jounalists (CPJ)
Fängslanden ökar över hela världen, och Iran är värstIran är världens största fängelse för journalister, med 42 journalister bakom galler. Myndigheternas nya omfattande kampanj mot pressen och mot journalisterna började efter landets omtvistade presidentval för mer än två år sedan. Eritrea, Kina, Burma, Vietnam, Syrien och Turkiet rankas också bland världens värsta Journalistfientliga länder.
Mellanöstern och Nordafrika, står för nästan 45 procent av världens totala fängslade journalister.

Tirdad Arshani

Förföljda journalister i exil 2011
image

sammanfattning av en rapport från Committee to Protect Journalists, CPJ.

CPJ släppte sin årliga kartläggning av journalister i exil för att markera den internationella flyktingdagen, den 20 juni. CPJ: s undersökning omfattar endast de journalister som flytt på grund av arbetsrelaterade förföljelser, som stannat kvar i exil i minst tre månader och vars nuvarande vistelseort och aktiviteter är kända. Den omfattar inte de många journalister och mediearbetare som lämnade sina länder för professionella eller ekonomiska möjligheter, de som lämnade sina länder på grund av allmänna våldsamheter eller de som var förföljda för andra verksamheter än journalistik, såsom politisk aktivism.

Taher Sadigh

ANTECKNING OM BEDÖMNING AV OPARTISKHET I MEDIEVERKSAMHET

Inom public service-företag är diskussioner om journalistisk opartiskhet vanligt förekommande. En del av problematiken berör hur man ska kontrollera att informationsförmedlingen är opartisk. Jag ska bara ta upp en begränsad fråga i detta sammanhang och inte gå in närmare på vissa rätt besvärliga frågor som kännetecknar begreppet opartiskhet. Jag ska heller inte gå in på vilka förutsättningar som måste råda för att opartisk i informationsförmedling skall kunna utövas.

Taher sadigh

Reflektioner över journalistik(1)
Medieinstitutioner och sanningens journalistik /en förenklad modell

Reklamfinansierade privata medier som profitmaximerande företag tenderar att inte befatta sig med kritisk journalistik riktad mot de organisationer, företag och institutioner som gör reklam i medierna. Företagsnyheter tenderar att vara antingen positiva eller neutrala.

Nyheter  |  RSS  | 
©persiran.se