| EKONOMI | 

Redaktion

● Mehrdad Sahba
● Shahram Farzanehfar
● Taher Sadigh, Chefredaktör
och ansvarig utgivare

Kontakta perSIran: [email protected]svenska.yle

Oljepriset – vinnare och förlorare
image

Billigare bränsle för bilisterna och lägre uppvärmningskostnader för husägare med oljeeldning känns i plånboken relativt snabbt då råoljepriset har sjunkit med mer än hälften på ett halvt år. Men det lägre oljepriset har långtgående konsekvenser också för världsekonomin och maktbalansen i världen.

Ali Esbati

Arbetslöshetens olidliga jämvikt
image

Varför envisas med en ”tankeram” som pekar ut arbetarrörelsens segrar som hinder? Varför streta vidare på en politisk spelplan som ger den som vill förändra ekonomin utifrån mer verklighetsförankrade och progressiva insikter en rejäl uppförsbacke?

IMF

Inledningen av IMF- rapport om den ekonomiska situationen i Iran, mars 2014
image

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN/ STAFF REPORT FOR THE 2014 ARTICLE IV CONSULTATION

Context. Iran had achieved considerable progress in raising per capita income and living standards in previous decades. But in recent years, such progress stalled as both domestic policies and external environment deteriorated. Inflation has increased sharply and non-oil growth is well below potential. Corporate and financial-sector vulnerabilities hav emerged, and unemployment rates are high.

Shora Esmailian

Små steg och stora pengar
image

Riskkapitalisternas intåg i vården, skolan och omsorgen debatteras ivrigt. Shora Esmailian går tillbaka till valfrihetsrevolutionens rötter.

Våren 1991. Den ekonomiska krisen närmar sig en kritisk punkt. Det är några månader kvar till valet, inflationen är extrem, vilda strejker sköljer fram och arbetsmarknadsminister Mona Sahlin lägger fram ett krispaket som ska rädda ekonomin. Förslag om lönestopp och strejkförbud sticker ut.

Taher Sadigh

Jobbskatteavdrag, minskning av produktionskostnader och sysselsättning
image

Alliansregeringens partiledare försvarar sin skatteminskningspolitik både för konsumenter och producenter genom att hävda att dessa åtgärder stimulerar sysselsättningsökning och därför är skatteminskning ett effektivt medel i kampen mot arbetslösheten. Jag vill tvärtemot regeringen hävda att så inte är fallet.

Effekterna av skatteminskning är inte alls är så positiva och säkra som alliansregeringen framställer och även om under vissa omständigheter skatteminskningar kan leda till viss minskning av arbetslösheten finns det andra metoder som är mycket effektivare som medel för en sådan minskning.

Ali Hajighasemi
Södertörns högskola

The role of welfare states in balancing the negative effects of financial crisis
image

Welfare systems have different agenda and different capacities to manage financial crises. While crisis occur continuously and they severely affect national economies without any major opportunities for economic actors to predict or to prevent them, there are possibilities for societies in managing the crisis and protecting the vulnerable social groups against the negative impacts of the crises. The fallout of the most financial crisis has been large scale unemployment, increased level of vulnerable people and those pushed into extreme poverty. The initial reason for foundation of welfare state was the assumption of need for overcoming the negative effects of economic crises. According to Lindert (2004) the idea of the modern welfare system was born when the middle class in advanced societies realized that the economic development was not solely enough for their economic security. There was a need for social safety net that could guarantee their standard of living when economic crises hit hard against these seemingly established groups.

Taher Sadigh

Jobbskatteavdrag, minskning av produktionskostnader och sysselsättning
(En kommentar till alliansregeringens ekonomiska politik)
image

I den senaste partiledardebatten försvarade Alliansregeringens partiledare, som de brukar, sin skatteminskningspolitik både för konsumenter och producenter genom att hävda att dessa åtgärder stimulerar sysslsättningsökning och därför är skatteminskning ett effektivt medel i kampen mot arbetslösheten. Jag vill tvärtemot regeringen hävda att så inte är fallet.

De Nya oljesanktionerna börjar bita på Iran(1)
image

En ny rapport om effekterna av västerländska sanktioner mot Irans oljeindustri under 2012 publicerades nyligen av US Department of Energy. Irans oljeexport har enligt rapporten rasat till 1986-års nivå och dess oljeinkomster har sjunkit till 2010-års nivå.

Effekten av oljeembargot mot Iran

2012-07-05
Analys
Råvarupriserna noterade breda uppgångar under veckan, delvis stöttade av förväntningar om nya penningpolitiska stimulanser i spåren av svag statistik.
Oljan fick också stöd av spekulationer om att nedgången i det iranska utbudet kan bli större än väntat efter att EU:s oljeembargo implementerats på söndagen.

Inflationen hotar stabiliteten i Iran
image

Hotet om strängare sanktioner, eller ett militärt angrepp, på grund av landets kärnvapenprogram har gjort att vanliga iranier uppmärksamt följer nyheterna, men de flesta är mer oroliga över det skyhöga priset på mat. Mahmoud Bahmani, chefen för Irans centralbank, meddelade på tisdagen att den årliga inflationstakten var 19,1 procent. Men ekonomer, affärsinnehavare och konsumenter säger att priserna har stigit de senaste månaderna långt mer än det som regeringen hävdat

©persiran.se