Iransk mytologi; skapelsen och kampen mellan det goda och det onda

Habib Farajzadeh


persiran.se | Mon, 23.06.2014, 4:36
En gång fanns det inget, varken ting eller tid att mäta avstånd med. Det fanns bara en värld av ljus. I denna tidlösa och gränslösa ljuskälla, fanns Ahura Mazda. Den stora allvetande, vattnets och växternas skapare. Den som sätter igång molnen och startar vindarna.
Under den ljusa världen låg den mörka världen. Där fanns Ahriman (Angra Mainyo), mörkrets härskare, Ahuras fiende. Den som ”bringade skada och fördärv”. Sorgens och dödens skapare.

Ahura Mazda var medveten om Ahrimans existens men han kunde inte förinta Ahriman. Ahura kunde inte tänka sig handlingar som han inte hade läggning för. För att hindra angrep från Ahriman, skapade Ahura Mazda tiden, begränsad i fyra gånger tre tusen år.
I den första tretusenårsperioden kapades Mainyu, själen, (kraften, förnuftet) uppe i ljusvärlden, ur en gränslös ljuskälla. Allting från det minsta till det största har en mainyu.

I början av den andra tretusenåriga perioden skapade Ahura Mazda himlen som ett ägg och jorden däri som dess äggula. På jorden skapade han kroppar. De andliga krafterna uppe i himlen lämnade ljusets värld och tog plats i de skapade kropparna. Den första växten var mjuk, utan tistel, och söt i smaken. Alla växter härstammar från denna. Därefter skapades en ko som var vit och klar, alla djur härstammar från denna ko. Sjätte skapelsen var Kayomars(Gayomard), människans förebild. Kayomars betyder dödligt liv. Från den gränslösa ljuskällan skapade han elden, från elden vinden, från vinden vattnet. Allt för fromma människornas skull för att de en gång skulle förgöra Ahriman.

Så sade Zarathustra
”Du Mazda, i gryningen skapade du våra kroppar och Deana. Du skänkte oss från ditt eget väsen, förnuft. Du skapade kropp for vår själ. Du försåg
oss med arbets- och talförmåga. För att var och en ska välja sin tro med fullständig frihet.

I människans kropp fick fem olika ”mainyu” ta plats. Den första är livskraft, som reglerar kroppens biologi. Denna kraft dör med kroppen.
Den andra är inre ögat som är människans samvete och andliga mottagare, som har verken början eller slut.
Den tredje är människans förnuft och känsla. Denna lämnar kroppen vid döden.
Den fjärde kraften ansvarar för människans alla handlingar. Denna kraft kommer att straffas med helvetet eller belönas med paradiset för människans gärningar.
Farwahr (Farwashay) är den femte. Den är en gudomlig ande. Ahura Mazda har placerat denna hos människan och den finns hos människan så länge som hon är goda.

När tiden var skapad, utnyttjade Ahriman möjligheten och skapade många Diver (Daeva).
Varje elakartat beteende, alla katastrofer på jorden och eländiga växlingar i naturen och att ljuga är en Divs verk. För torkan svarar till exempel Diven Haecah. Diven Apazga är en skvallerbytta, Penih är snål, han hamstrar mat, men äter varken själv eller låter andra göra det. Andra Diver svarar t.ex. för svartsjuka och vrede.

Ahriman började attackera Mazdas värld. När jorden skakades restes upp berg på jorden. Med detta började den tredje tretusenårliga perioden.
För att de goda och de sanna idéerna ska spridas och befästas hos människorna tänkte Ahura Mazda förse världen med en vägvisare.

”Den enda person som lyssnar på vår lära är Zarathustra Spitama. Det är bara han som vill sprida Mazdas visa. Därför gav vi honom ljuvlig och klara röst.”

Profeten heter Zarathustra (Zardosht) och Spitama är hans släktnamn.
Religionen heter Mazda-yasna (Guds dyrkare). Den heliga boken heter Avesta, som betyder lag.

Så sade Zardosht:
”Det onda är skilt från det goda. Och det är omöjligt att det ena skulle uppstå ur det andra. Världen är ett slagfält mellan de två. Denna kamp sker inte bara ute, utan också i människans inre. Denna kamp fortsätter också efter döden. Människan måste bekämpa, på sitt vardagliga liv, Ahriman, det onda, och sanning är hennes enda vapen.”

Zardosht

Ahura Mazda är den stora guden som till sin hjälp har sex helgon. Det finns även några andra gudar, till exempel Mithra = Mehr som själv är en solstråle och krigets- och enhetens gud. För honom får ingen bryta ett löfte, inte ens mot en fiende.
Och Anahita som är vattnets och flodens gud.
De alla representerar någon av Ahura Mazdas beteenden och vaktar över en del av världen med särskilda uppgifter.
Ahriman är källan till all ondska och allt elände och har mängder av medhjälpare som kallas Div. I denna ständiga kamp mellan det goda och det onda kommer sanningen att vinna. Människans uppgift i livet är att förstärka de sanna krafterna.

Så sade Zardosht:
”Det bästa land som jag, Ahura Mazda, skapade var Airyanem- vaejo
(ariernas land). Landet hade vackert väder och var skönt. Men skaparen av döden, Ahriman, skapade stora ormar och outhärdlig köld. Det blev tio månaders vinter och två månaders sommar. I de tio månaderna blev vattnet iskallt. Jorden blev för kall för växter och växtlighet. Kölden frambringade många svårigheter.”

Enligt många historiker började profeten lansera religionen Mazda yasna ca sex hundra år före Kr.
Enligt dagens Zardoshtförsamling var det ett tusen sjuhundra trettiosju år före Kr. Enligt H. S. Nyberg, 485 f. Kr.

Vid hans födelse, tjugonionde mars, på vårens sjätte dag, gladdes alla växter och vattnet.
Det är det enda barn i historien som skrattat vid sin födelse. Hans födelseort har bl.a. angetts vara Orumiyeh(Urmia) eller Maraghe, två städer som ligger i nordöstra Iran.

Vem valde solens och stjärnornas väg?
Vem är det som fyller månen och tömmer den igen?
Vem skapade vattnet och växterna?
Vem satte vinden och det mörka molnet i rörelse?
Vilken mästare skapade ljuset och mörkret?
Vilken mästare skapade sömnen och vakenheten?
För vems skull skapades denna bördiga och härliga värld?

Med tusen olika obesvarade frågor vandrar Zardosht fram och tillbaka. Han utsattes för obehagligt bemötande när han försvarade kvinnor och krävde lika rättigheter för hundar, speciellt när de hade valpar.

Hans intuition vid trettio års ålder leder honom till Sabalanberget. Där späker han sig i tio år. Sju gånger får han känning av Ahura Mazda när han söker svar på sina frågor.
”Gör mig medveten om allt du själv kan. Jag vill veta allt”
Efter tio år, när tiden var mogen, fick han återvända till människorna och lansera den rätta vägen. Så här säger profeten:

”I hägnet av goda tankar ska jag leda min själ till paradiset, Ahura Mazdas belöning för goda gärningar. Jag ska sträva så långt som jag förmår, att lära människorna att välja de rätta vägen och vänja sig vid ärligheten. Ahura Mazda, när jag såg dig genom mitt hjärtas ögon, förstod jag med mitt tänkande att du var början och du var den rena faderliga, att du var skaparen. Du är domare över all världens gärningar”.

I början blev det svårt för profeten att få gehör för sitt budskap. Han tillhörde ett prästsläkt med få tjänare och med begränsad förmögenhet. Han fick stå ut stort lidande men till sist blev han tvungen att lämna sin hemort. Troligen fick den nya religionen hårt motstånd av den gamla religionens företrädare. Han var mot den läran som lät att offra den värdefulla kon, en lära som hade anhängare som sökte sig till mörka grottor och söp sig fulla och sov dagen därpå.
Profeten har sagt:
– ”Till vilken plats skall jag vända mig, var någonstans skall jag ta skydd. De kuvade undviker mig. Jag är missnöjd med bonden. Och stans härskare är bundna till Drugh- församlingen (falskhetens församling). Hur skall jag glädja dig, Mazda?”

Han vandrar och till sist hamnar han i Balkh, en stad i nuvarande Afghanistan.
Hans budskap blir accepterat av kungen och det religiösa ledarskapet och vetenskapsmänen och därifrån börjar budskapet spridas vidare.

Ahura Mazdas barmhärtighet gäller allt det han skapat. Ljuset känner inga gränser och skiner på alla oavsett ytliga olikheter.
Enligt profeten är var och en fri att välja sin religion. ”Med ett klart tänkande se och lyssna på vuxna. Välj själv mellan de båda (det sanna och det osanna). Innan den sista dagen kommer skall var och än frivilligt välja sin religion. Må vi vara lyckliga på slutet.”
Hans kontakt med den allvetande guden var utan mellanhand. Det var inte så att han blint godtog sin herres budskap. Var budskapet dunkelt frågade han igen.

Profeten mördades vid sjuttio års ålder när han var upptagen med andakt i ett fyrtempel.

Denna Religion har tre budskap, som räknas som dess grundpelare. De troendes uppgift är att alltid praktisera och tillämpa dessa tre budorden.
Att tänka gott.
Att tala gott,
Att handla gott.

Blotta tanken att göra andra människor illa är syndig. Det är stor synd att för orena de fyra elementen (jorden, vattnet, luften, elden). Det är bra att äta ordentligt, att gifta sig, att skaffa sig barn, skapa fruktbar mark, föda upp djur. Under inga omständigheter är det tillåtet att ljuga. Renhet är en dygd.

Tre gånger älskade Zardosht med sin hustru. Varje gång föll någon säd på marken vid Hamon -sjön. Säden ligger på sjöbotten och bevakas av niotusen niohundra nittio nio änglar. Någon gång vid Noruz, det nya årets första dag kommer en jungfru när hon badar i sjön att bli havande av hans säd. Hon kommer att föda Soshians. Det är han som skall leda den sista striden och förinta för alltid de mörka krafterna med Ahriman i spetsen.
Paradiset och helvetet kommer att existera i en övergångsperiod.
De rättfärdiga själarna belönas. Och de syndiga bestraffas. På slutet av den fjärde tre tusen årliga perioden, skapas en värld utan mörker. Alla kommer att leva för alltid utan sorg, utan svartsjuka och utan girighet, i frid och fröjd.


Bookmark and Share