Två dikter av Akbar Zolgharnein

Övers. T.S. Sarabi


persiran.se | Sun, 11.05.2014, 22:28
Vår lilla värld

Vår värld
är ett litet torg
några gator
och rader av höghus

Vår lilla värld
är fylld av människornas stress
och bussarnas regelbundna trafik
och tunnelbanor
och gående vilkas blickar
tecknar osynliga långa streck på asfalten

Vår värld
är de tätradade lägenheternas värld
med välutrustade rum
med bekväma fåtöljer och soffor
kylskåp och välfylld frys
med färg-TV
och rena fönsterrutor genom vilka ingen tittar

Vår värld är lägenheternas tysta värld
Med rum fyllda av ensamhet.Morgon, dag, kväll

Trottoarernas morgon
vid hållplatserna
där främlingar möts
tystas människorna
av längtan efter bussarnas ankomst

I tidsbristens tunnlar
stoppar de rusande skarorna varandra
i morgontrafiken

På rutinens färdvägar
halvsover en del
drömmer om livet
och en del
söker fjärran länder
i tidningsspalternas svarta rader

Främlingskapets kväll
det duggar oavbrutet
himmelens trötta ögonlock
är slutna
fönstren i ensamhetens höghus
stirrar stumma

Rastlös morgon
flyende dag
trött, ensam kväll


Bookmark and Share