En annalkande miljökatastrof i Iran

Sohrab Sarabi


persiran.se | Sun, 10.04.2011, 20:01
Den 2 april ägde en stor demonstration rum i staden Tabriz i nordvästra Iran som ledde till att ca 70 deltagar greps av säkerhetspolisen. Numera försöker makthavarna slå till varje folksamling som inte stöder regimen. Denna demonstration var dock något olik de sedvanligt och ständigt förekommande regimkritiska demonstrationerna. Den var en protestaktion mot uttorkningen av sjön Urmia i nordvästra Iran som skapat stor oro bland befolkningen och miljömedvetna människor, bl. a. många miljövårdsexperter. Demonstrationen anordnades av en organisation som kallas kampanjen för Urmia sjön. Man befarar att denna saltsjö, en av världens största, kan torkas helt inom loppet av högst 7 år om inte allvarliga försök görs för att rädda den.
Urmia sjön som är en internationellt viktig våtmark, hem för en unik saltkräfta (artemia urmiana) och ett viktigt nav för flyttfåglar i hela västra Asien, står inför en allvarlig kris som började för ett tiotal år sedan. Detta beror bl. a. många dammar som byggts runtom som hindrar vattenflöden till sjön. Långvarig torka hotar den biologiska mångfalden. Enligt många vetenskapliga bedömare innebär utvecklingen en omfattande miljökatastrof för regionen. Vattendjupet har minskat 6 meter under de senaste 10 åren vilket lett till en avsevärd ökning av salthalten till en mättnadnivå som är mycket högre än toleransnivån för artemia urmiana och för många arter av flyttfåglar. Stora saltfält har bildats runt sjön vilket är ett alarmerande täcken på uttorkning av det vackra och unika ekosystem som sjön Urmia och dess omgivning utgör. Sjön håller på att torka ut och därför hotas artemia urmiana och de vattenberoende fåglarna av utrotning.


Bookmark and Share