|  فارسی  |  svenska  | 

Vad vill perSIran

perSIran - Perspektiv Sverige-Iran


persiran.se | Tue, 01.03.2011, 17:30

Det har länge känts att det finns ett stort behov av information och kunskap om Sverige för persisktalande och om Iran för en svensktalande publik.
PerSIran är en tvåspråkig hemsida som försöker att, inom ramen för de begränsade möjligheter som vi, för närvarande, har bidra till att en del av detta behov tillfredsställs och att bristerna på det här området minskar.
PerSIran kommer inte att enbart vara en nyhetshemsida utan målsättningen är att den behandlar olika ämnen mer djupgående genom artiklar, debatter, kommentarer mm. Vi strävar efter att behandla ämnen som samhälle, politik, ekonomi, kultur, mänskliga rättigheter mm på ett sätt som ger en någorlunda täckande bild av dessa två samhällen. Men även allmänna ämnen som inte har någon direkt anknytning till Sverige eller Iran kommer att finnas med.
Varför en hemsida som delvis är på svenska? Motsvarar inte det som förmedlas genom svenska medier informationsbehovet?
Vi tycker inte det.
Om vi enbart ser på nyhetsförmedlingen kan vi definitivt konstatera att det inte förekommer så mycket nyheter om Iran trots att Iran är ett av de viktigaste länderna i regionen och världen som befinner sig i ett avgörande omdaningsförlopp och vars politiska utveckling kan påverka de politiska förhållandena globalt. Dessutom kan vi konstatera att bevakningen ofta är indirekt, saknar djup och lider av många kvalitativa tillkortakommanden.
Vi är givetvis medvetna om att informationsbehovet inte kan tillfredsställas enbart av en hemsida som perSIran men den är ett steg i rätt riktning.


Bookmark and Share