سقوط ايران به رديف ۱۴۴ از نظر محيط كسب و كار

مشروح گزارش جديد بانك جهانى


persiran.se | Sat, 22.10.2011, 21:23

شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۰

مشروح گزارش جديد بانك جهانى از فضاى كسب و كار منتشر شد:

رتبه ۱۱۸ از نظر تعطيلى فعاليت‌هاى اقتصادى
بانك جهانى در تازه ترين گزارش خود موسوم به «گزارش فضاى كسب و كار ۲۰۱۲» رتبه ايران از نظر فضاى كسب و كار در ميان ۱۸۳ كشور جهان را ۱۴۴ اعلام كرد. بدين ترتيب ايران از نظر رده‌بندى جهانى فضاى كسب و كار نسبت به سال گذشته سقوط ۴ پله‌اى داشته است. ايران در سال گذشته رتبه ۱۴۰ را در ميان ۱۸۲ كشور جهان بدست آورده بود.

رتبه ۱۴۴ ايران از نظر فضاى كسب و كار در جهان و ۱۳ در خاورميانه
بر اساس اين گزارش ايران از لحاظ شاخص كلى فضاى كسب وكار در رتبه ۱۴۴ جهان و ۱۳ خاورميانه و شمال آفريقا قرار گرفته است. شاخص كلى فضاى كسب وكار بر پايه ۱۰ شاخص كوچك‌تر با عناوين آغازكسب وكار،كسب مجوز، استخدام نيروى كار، ثبت داراييها،كسب اعتبارات، حمايت از سرمايه گذارى، ماليات، تجارت مرزى، اجراى قراردادها و ورشكستگى محاسبه مى شود. اين شاخص در واقع نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هركشور براى انجام فعاليت‌هاى اقتصادى و تجارى است. بدين ترتيب ايران از نظر سهولت و مناسب بودن براى انجام فعاليت هاى اقتصادى در ميان ۱۸۳كشور در مراتب انتهايى قرار دارد و نسبت به سال گذشته كه رتبه ۱۴۰ را از اين نظر بدست آورده بود ۴ پله سقوط داشته است.
در ميان ۱۵كشور خاورميانه و شمال آفريقا نيز ايران از نظر سهولت كسب وكار در رتبه ۱۳ قرار گرفته است كه نسبت به سال گذشته ۲ پله صعود داشته است. عربستان با رتبه جهانى ۱۲ در رتبه نخست منطقه از اين نظر قرار گرفته است. رتبه سايركشورها نيز به ترتيب عبارت است از امارات(رتبه جهانى۳۳)، قطر(۳۶)، بحرين(۳۸)، عمان(۴۹)، كويت(۶۷)، اردن(۹۶)، يمن(۹۹)، لبنان(۱۰۴)،مصر(۱۱۰)، سوريه(۱۳۴)،سودان(۱۳۵)،ايران(۱۴۴)،الجزاير (۱۴۸)، عراق(۱۶۴).

در جهان سنگاپور رتبه نخست از نظر فضاى كسب و كار را به خود اختصاص داده است و هنگ كنگ، نيوزيلند، آمريكا، دانمارك، نروژ، انگليس، كره جنوبى، ايسلند، و ايرلند نيز به ترتيب رتبه هاى دوم تا دهم را به خود اختصاص داده اند.
كشور آفريقايى چاد نيز در رتبه آخر قرار گرفته است.

آغاز كسب‌‌وكار در ايران آسان‌تر شد
بر اساس اين گزارش، آغازكسب وكار در ايران طى يك سال گذشته آسان‌تر شده است. در عين حال ايران از لحاظ شاخص آغازكسب و كار در رتبه ۵۳ قرار دارد كه نسبت به سال گذشته، ۵ رتبه سقوط داشته است. ايران از اين نظر در گزارش سال گذشته در رتبه ۴۸ جهان قرار داشت.
شاخص آغاز كسب‌وكار بر پايه چهار فاكتور محاسبه مى‌شود كه عبارتند از تعداد رويه‌هاى قانونى لازم براى آغازكسب‌وكار، زمان لازم براى آغاز و راه اندازى يك كار، هزينه متوسط آغاز يك كار و حداقل سرمايه لازم براى آغاز يك كار. زمان لازم براى آغاز و راه‌‌اندازى يك كار از ۹ روز به ۸ روز كاهش يافته است. هزينه راه‌‌اندازى كسب وكار نيز در سال گذشته معادل ۳.۹ درصد درآمد سرانه بوده كه اين رقم در سال جارى به ۳.۸ درصد كاهش يافته است. به علاوه حداقل سرمايه لازم براى راه اندازى كسب وكار در سال گذشته معادل ۰.۸ درصد درآمد سرانه بوده كه اين رقم در سال جارى به ۰.۷ درصد كاهش داده شده است.

دريافت مجوز ساخت و ساز در ايران تسهيل شده است
دريافت مجوزهاى ساختمانى نيز در طى يك سال گذشته در ايران آسان تر شده است. اما در حاليكه ايران از اين نظر در سال گذشته در رتبه ۱۴۱ جهان قرار داشت در گزارش جديد بانك جهانى رتبه ۱۶۴ را به دست آورده است.
تعداد رويه هاى قانونى لازم براى كسب مجوزهاى ساختمانى از ۱۷ عدد در سال گذشته به ۱۶ عدد در سال جارى كاهش يافته است. مدت زمان اخذ مجوزهاى ساختمانى نيز از ۳۲۲ روز به ۳۲۰ روزكاهش يافته و ميزان هزينه لازم در اين زمينه از ۳۶۵ درصد درآمد سرانه به ۳۵۵.۶ درصدكاهش پيداكرده است.

سقوط ۱۰ پله‌اى ايران از نظر سهولت ثبت دارائى‌ها
از نظر ثبت دارائى‌ها رتبه جهانى ايران ۱۰ پله سقوط داشته است. در سال گذشته رتبه ايران از اين نظر ۱۵۳ بود اما طى سال‌جارى جايگاه ايران به ۱۶۳كاهش يافته است.
طى سال گذشته ثبت دارايى‌ها در ايران بيش از ۳۳ روز زمان مى برد در حالى كه اين رقم طى سال جارى به ۳۶ روز افزايش يافته است.هزينه ثبت داراييها در ايران نيز معادل ۱۰.۵ درصد ارزش دارايى بوده كه نسبت به سال گذشته تغييرى نداشته است. همچنين براى ثبت دارايى‌ها و اموال در ايران بايد به ۹ سازمان و ارگان دولتى مراجعه كردكه اين تعداد نسبت به سال گذشته تغييرى نداشته است.

وام گرفتن در ايران آسان‌تر شد
رتبه جهانى ايران از نظر سهولت دريافت وام و مطلوبيت قوانين و مقررات مربوط به آن بهبود داشته است. در حالى كه ايران از اين نظر در سال گذشته در رتبه ۱۱۳ قرار داشت در سال جارى به جايگاه ۹۸ ارتقاء يافته است.
شاخص‌هايى كه بر پايه آن‌ها اين رتبه تعيين شده است عبارتند از شاخص قدرت حقوق قانوين كه ايران در آن از ۱۰ نمره ۴ را بدست آورده است؛ و شاخص عمق اطلاعات اعتبارى كه نمره ايران از ۶ نمره ۴ اعلام شده است.
از نظر حمايت از سرمايه گذاران رتبه جهانى ايران طى يك سال گذشته نزول داشته است. در گزارش جديد بانك جهانى رتبه ايران از نظر حمايت از سرمايه گذاران ۱۶۶ اعلام شده كه نسبت به سال گذشته يك پله نزول داشته است. ايران در سال گذشته رتبه ۱۶۵ را از اين نظر به خود اختصاص داده بود.

رتبه جهانى ايران از نظر پرداخت ماليات‌ها ۹ پله سقوط كرد
در ايران افراد حقيقى و حقوقى بايد ۲۰ نوع ماليات به صورت مستقيم و غير مستقيم بپردازند كه نسبت به سال گذشته ۲ عدد كمتر شده است.
همچنين براى محاسبه و پرداخت ماليات در ايران بيش از ۳۴۴ ساعت زمان لازم است. اين رقم براى سال گذشته نيز ۳۴۴ ساعت گزارش شده بود. نرخ كلى ماليات در ايران با كاهش نسبت به سال گذشته در سطح ۴۴.۱ درصد سود برآورد شده است. اين رقم در سال گذشته ۴۴.۱ درصد اعلام شده بود.
بر اساس اين گزارش از نظر شاخص پرداخت ماليات رتبه جهانى ايران ۹ پله سقوط داشته است. رتبه ايران در سال گذشته از اين نظر ۱۱۷ بودكه در سال جارى به ۱۲۶ نزول پيداكرده است.

رتبه ۱۳۸ ايران از نظر سهولت تجارت در سطح جهان
رتبه جهانى ايران از نظر كيفيت تجارت كالا نيز ۴ پله نزول داشته و از ۱۳۴ در سال گذشته به ۱۳۸ در سال جارى رسيده است.براى صادرات كالا از طريق مرزها در ايران به ۷ مدرك معتبر نياز است كه نسبت به سال گذشته تغييرى نداشته است. زمان صادرات در ايران نيز بدون تغيير مانده و ۲۵ روز برآورد شده است . هزينه صادرات در مرزهاى ايران نيز براى هركانتينر ۱۲۷۵ دلار است كه نسبت به سال گذشته ۲۱۴دلار افزايش داشته است.
براى واردات كالا از طريق مرزهاى ايران نيز به ۸ مدرك و سند نياز است كه تغييرى نسبت به سال گذشته نداشته است. زمان براى واردات كالا به ايران نيز با كاهش ۶ روزه به ۳۲ روز رسيده است. هزينه واردات كالا به ايران نيز با افزايش ۱۷۹ دلارى طى سال گذشته به ۱۸۸۵ دلار به ازاى هركانتينر رسيده است.

زمان نهايى شدن قراردادهاى تجارى در ايران ۱۵ روز كمتر شد
براى نهايى شدن و اجراى قراردادهاى تجارى در ايران ۳۹ مرحله وجود داردكه اين رقم نسبت به سال گذشته تغييرى نداشته است. براى نهايى شدن قراردادهاى تجارى در ايران نيز بيش از ۵۰۵ روز زمان نياز است كه اين رقم نسبت به سال گذشته ۱۵ روز كمتر شده است.
رتبه ايران از نظر اجراى قراردادهاى تجارى در سطح جهان ۳ پله بهبود يافته و از ۵۳ به ۵۰ رسيده است. ايران از اين نظر در صدر منطقه قرار گرفته است. اين بهترين رتبه اى است كه ايران در ميان شاخص هاى كلى مربوط به فضاى كسب و كار بدست آورده است.

رتبه ۱۱۸ ايران از نظر تعطيلى فعاليت‌هاى اقتصادى
بر اساس اين گزارش رتبه ايران در زمينه ورشكستگى و پايان يافتن يك فعاليت تجارى نيز كاهش داشته و از ۱۰۹ به ۱۱۸ رسيده است. در عين حال زمان مربوط به تعطيلى يك كارگاه اقتصادى در ايران بدون تغيير نسبت به سال گذشته در سطح ۴.۵ سال باقى مانده است. نرخ احياء و تجديد حيات اقتصادى نيز بدون تغيير در سطح ۲۳.۱ درصد باقى مانده است.


Bookmark and Share