نامداران تاریخ سوئد
١- بیریر یارل Birger Jarl

تیرداد ارشانی


persiran.se | Mon, 04.07.2011, 8:56

بیریر یارل
حدود ۵٠٠ چهره‌ی تاریخی در سوئد نقش تعیین کننده‌ای در دگرگونی‌های سیاسی – اجتماعی – فرهنگی دراین کشور داشته‌اند. در این رشته گفتار‌ها در پرس ایران، ما به کوتاهی به شناساندن شماری از مهم‌ترین این چهره‌ها می‌پردازیم.

بیریر ماگنوسون Birger Magnusson را که در حدود ١٢۵٠ میلادی به سمت «یارل» یعنی صدر اعظم منصوب شد و پس از آن همواره بیریر یارل خوانده شده است، شاید مهم‌ترین سیاست‌مرد سوئد در سده‌های میانه نامید. وی در زمان پادشاهی اریک اریکسون به این سمت گمارده شد وبه این ترتیب شخص دوم کشور شد. در پی مرگ اریک اریکسون، فرزند صغیر بیریر یارل به پادشاهی سوئد برگزیده شده اما در عمل، حکومت تا مرگ بیریر یارل در سال ١٢۶۶ در دست خود وی بود.
سوئد در آن زمان به مناطق بسیاری تقسیم می‌شد و در هر یک از این مناطق سرآمدان اقوام تعیین سیاست‌ها را بر عهده داشتند و هر منطقه‌ای نیز قوانین ویژه‌ی خود را داشت. بیریر یارل و فرزندان وی در یک روند صد ساله این وضع را دگرگون کردند. بیریر یارل که آغازگر این دگرگونی‌ها بود فزون بر اینکه با گشایش فنلاند، سرزمین سوئد را گسترش داد، به یک‌پارچه کردن سوئد نیز همت گماشت و روندی را در یکدست کردن قوانین سوئد و در گسترش اعتبار این قوانین به تمام سرزمین سوئد آغاز کرد که در یک سده‌ی پس از آن به دست فرزندان و نوادگان وی کامل شد. می‌توان گفت که سوئد از زمان بیریر یارل به بعد است که در واقع به یک کشور تبدیل می‌شود.
بیریر یارل را بنیانگذار استکهلم نیز نامیده‌اند اما تاریخ نویسان بر این باورند که استکهلم پیش از بیریر یارل به وجود آمده هرچند که در زمان او رشد کرده به شهری نسبتا بزرگ، با معیارهای آن زمان، تبدیل شده است.
بیریر یارل قدرت سیاسی خود را با پشتیبانی کلیسای کاتولیک و نمایندگان پاپ گسترش داد و انسجام بخشید. در پی مداکرات وی با نماینده‌ی پاپ، کاردینال ویلهلم سابینای، سیاستی در جهت تامین خواسته‌های پاپ در پیش گرفته شد، آزادی مقامات کلیسا در مقابل دولت و نیزامکان مالکیت زمین برای کلیسا که منبع قدرت مالی عظیم آن تا زمان پادشاهی گوستاو واسا در سده‌ی شانزدهم گردید، تامین شد ودر مقابل حکومت بیریر یارل از پشتیبانی کلیسا برخوردار شد.

کلیسای وارن هم Varnhem
بیریر یارل را مبتکر اصول مصونیت۴ گانه در سوئد یعنی مصونیت خانه، مصونیت زنان، مصونیت دادگاه‌ها و مصونیت کلیسا، می‌شناسند و نیز مبتکر قانون ارث می‌دانند که برطبق آن زنان حق ارث بردن را به دست آوردند، اما تنها به اندازه‌ی نصف مردان.
بیریر یارل با سیاستی که در جهت نزدیکی به فرمان‌روایان کشورهای دیگر از طریق اردواج با اعضای خانواده‌ی آن‌ها گرفت، مبتکراتحاد کشورهای اسکاندیناوی شد که بعد‌ها به پیمان اتحاد میان دانمارک، نروژ و سوئد انجامید و می‌توان گفت که این پیمان تا زمان حکومت خاندان واسا که در سده‌ی شانزدهم آغاز شد، البته با نوسانات و کشاکش‌هایی، پابرجا بود.
بیریر یارل همچنین با دادن امتیازهایی به برخی از قدرتمندان در برخی از مناطق آلمان، در راستای گسترش روابط اقصادی با خارج از سوئد تلاش کرد. این روابط در دوران حکومت بازماندگان وی گسترش یافت و در عین حال به عاملی مهم در کشاکش‌های سیاسی در سوئد تبدیل گشت.
بیریر یارل در اکتبر سال ١٢۶۶ درگدشت و درکلیسای وارن هم Varnhem در غرب سوئد در شهر اسکارا به خاک سپرده شد.


Bookmark and Share