|  فارسی  |  svenska  | 

در باره‌ی سایت پرس ایران

پرس ایران - چشم انداز سوئد – ایران


persiran.se | Tue, 01.02.2011, 22:56

پرس ایران کوششی است در راستای برآوردن نیازی در زمینه‌ی آگاهی رسانی به‌فارسی زبانان در باره‌ی سوئد و به‌سوئدی زبانان در باره‌ی ایران که‌از مدت‌ها پیش محسوس بوده‌است. هدف این است که‌فزون بر خبر و گزارش، اطلاعاتی در عرصه‌های گوناگون – سیاست، اقتصاد، حقوق، مسایل اجتماعی، مسایل محیط زیست، رسانه‌های همگانی، تاریخ، فرهنگ و هنر، دانش و فن آوری و… – در پیوند با ایران و سوئد عرضه‌شود. فزون بر آن در سایت پرس ایران گفتارهایی عمومی‌تر نیز خواهیم داشت، گفتارهایی در زمینه‌های گوناگون اندیشه‌که‌لزوما پیوند ویژه‌ای با سوئد یا ایران ندارند.

انگیزه‌ی اختصاص بخشی از سایت به‌گفتارهای مربوط به‌ایران به‌زبان سوئدی این ارزیابی است که‌اطلاع رسانی در باره‌ی جامعه‌ی ایران بطور کلی و نیز در زمینه‌ی مسایل روز ایران در رسانه‌های سوئد چندان چشم گیر نیست و فزون بر آن، در موارد بسیاری، تهی از ژرف کاوی شایسته‌است. هر از گاهی گزارش‌هایی در باره‌ی ایران در این رسانه‌ها پخش می‌شود اما با توجه‌به‌اهمیت سیاسی و فرهنگی ایران زمین این گزارش‌ها اندک شمارند و کمبود‌های کیفی جدی نیز دارند.

البته‌ما می‌دانیم که‌نیازی که‌نام بردیم تنها با تلاش‌هایی مانند راه‌اندازی سایت پرس ایران برآوردنی نیست اما چنین کوششی شاید بتواند راهگشا و پیش درآمد گام‌های بلند‌تر بعدی باشد. آرزوی کوشندگان پرس ایران نیز همین است.