Sweden

Sekretesspolicy

Vi är engagerade i att skydda våra kunders integritet. Denna policy beskriver hur vi behandlar din personliga information

Information vi samlar
Vi kan samla, lagra och använda följande typer av personuppgifter
E-postadress
Leveransadress
Faktureringsadress
Telefonnummer

Använda dina personuppgifter
Personuppgifter som lämnas in på denna webbplats kommer att användas för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy eller i relevanta delar av webbplatsen. Vi kan använda din personliga information till:
Ge våra tjänster
Felsök våra kunders problem
Samla feedback för att förbättra våra tjänster
Uppmuntra säker handel och tillämpa vår policy
Gör andra saker för våra kunder som beskrivs när vi samlar in informationen. Vi använder inte personlig information för något annat syfte än vad som identifierats i denna sekretesspolicy eller som identifierats på eller före insamlingstiden.

Övriga upplysningar:
Förutom de upplysningar som är rimligt nödvändiga för de ändamål som identifieras någon annanstans i denna integritetspolicy kan vi avslöja information om dig i den utsträckning som vi är skyldiga att göra det enligt lag
I samband med ett eventuellt rättsligt förfarande eller ett eventuellt rättsligt förfarande För att etablera, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och minska kreditrisken). Med undantag av vad som anges i denna integritetspolicy lämnar vi inte din information till tredje part.

Säkerhet för dina personuppgifter?
Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information. Självklart är datatransmission via internet oroväckande, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas över internet.
Om du har registrerat dig på vår webbplats och har haft ett användarnamn och lösenord till hands, bör du hålla dessa uppgifter konfidentiella.

Policyändringar
Vi kan uppdatera denna sekretesspolicy från tid till annan genom att skicka en ny version på vår hemsida. Du bör kolla denna sida ibland för att du är nöjd med alla ändringar

Uppdatering av information
Vänligen meddela oss om den personliga informationen vi håller om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

Kontakta oss
Om du är orolig för vår insamling och användning av dina personuppgifter eller har några frågor om oss eller vår webbplats, var god kontakta oss.
tillbaka